Đại Hội Huynh Trưởng hằng năm của Liên Đoàn được tổ chức tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly ngày 25/11/1995 để bầu ra Ban Chấp Hành mới, nhiệm kỳ 1996-1997 với kết qủa như sau:

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng G.B Lê Minh Tuấn
Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Trưởng F.X Hoàng Minh Thức
Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ:Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Thư Ký: Trưởng Martha Trần Kim Anh
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Hà Thị Kim Ly
Ủy Viên Ngành Nghĩa: Trưởng Antôn Vũ Quốc Tuấn
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Micae Lê Duy Phước Trạch
Ủy Viên Ngành Ấu: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Ủy Viên  Ngành Tuổi Thơ: Trưởng Giuse Phạm Văn Chương

- Tờ “Thông Tin Liên Lạc” ra đời vào mỗi học kỳ nhằm thông báo tin tức và những sinh hoạt của Liên Đoàn. Hoan hô Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiều tràng pháo tay.

- Đại Hội Giáo Lý kỳ VI ngày 10/12/1995 tại Plumpton gồm 6 XĐ: Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton.

- Sa Mạc “Khơi Nguồn” được tổ chức tại Trung Tâm Bringelly ngày 04-05/05/1996 do Cha TU LĐ, Cha Giuse Vũ Đức Thông khởi xướng với mục đích giới thiệu những nét căn bản về PT TNTTVN cho tất cả những ai yêu mến trẻ và đang ưu tư về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

- Ngày 08/06/1996, tĩnh tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn ở Granville. Ngày 09/06/1996 Thánh Lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa bổn mạng Phong Trào cũng tại nhà thờ Granville.

- Sa Mạc “Kết Thân” Ngành Nghĩa Sĩ từ ngày 04-7/07/1996 tại Bonnie Vale Camping Area, National Park đã qui tụ được khoảng 80 em NS và 40 HT thuộc 7 XĐ. Hoan hô Trưởng Quốc Tuấn UV ngành Nghĩa và quý Huynh Trưởng của Liên Đoàn đã bỏ rất nhiều công sức để lo cho Sa Mạc này được thành công tốt đẹp.

- Ngày 06/10/1996 họp mặt Huynh Trưởng LĐ tại Revesby. Cha TU LĐ Giuse Vũ Đức Thông đã trình bày kế hoạch phát triển cho tương lai của LĐ bao gồm thống nhất chương trình Giáo Lý và Phong Trào cho Liên Đoàn. Sa Mạc Mây Hồng sẽ thay thế cho Sa Mạc Tuổi Xanh và mỗi tháng sẽ có thánh lễ cho Thiếu Nhi tại các Xứ Đoàn.

- Chương trình Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức đã được thống nhất để tổ chức chung cho Liên Đoàn.

- Sa Mạc Khơi Nguồn II được tổ chức từ ngày 07-08/12/1996 tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Bringelly.

- Khóa “Lửa Thiêng” bắt đầu và được tổ chức vào ngày 15/02/1997 tại Hall nhà thờ Bankstown. Với mục đích huấn luyện và thực hành Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh cho mỗi học kỳ.

- Sa Mạc “Lửa Hồng I” - sa mạc cấp II mở rộng được tổ chức từ ngày 03-05/01/1997 tại Waterfall với mục đích để trau dồi thêm kiến thức về Phong Trào. Đây là cơ hội thực hành cho các Trưởng đã tham dự các Sa Mạc Khơi Nguồn và dành cho các Chi Đoàn Trưởng thực tập.

- Hội Chợ Tết Đinh Sửu 1997 – Liên Đoàn đã có gian hàng trò chơi - bầu cua tôm cá để gây quỹ tại Hội Chợ Tết với kết qủa rất khả quan và đã gây được tình đoàn kết giữa Huynh Trưởng của các Xứ Đoàn. Kể từ đó hằng năm Liên Đoàn vẫn tổ chức gây quỹ ở Hội Chợ Tết để có ngân quỹ sinh hoạt cho Huynh Trưởng. Hoan hô tinh thần đoàn kết và nhiệt tình của từng Huynh Trưởng trong Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình.

- Bổn Mạng Phong Trào được tổ chức ngày 01/06/1997 tại nhà thờ Cabramatta.

- Sa Mạc vui “Mây Hồng” thay cho Sa Mạc “Tuổi Xanh” dành cho các Đoàn Sinh được tổ chức từ 03-05/10/1997 tại Glenfield.

- Sa Mạc Hừng Đông VII được tổ chức từ ngày 12-14/12/1997.


Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 1998-1999

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Trưởng Martin Nguyễn Phi Long
Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Tiến
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Vũ Việt Anh
Thư Ký: Trưởng Martha Trần Kim Anh
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Phan Tri Phương Thảo
Ủy Viên Ngành Nghĩa: Trưởng G.B Lê Minh Tuấn
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Ủy Viên Ngành Ấu: Têrêsa Huỳnh Hoa Hồng Phúc
Ủy Viên  Ngành Tuổi Thơ: Trưởng Anna Vũ Kim Hoa Ngọc Điệp 

- Picnic Ngành Ấu Nhi và Tuổi Thơ ngày 29/03/1998 tại Black Muscat Park, Chippping Norton đã qui tụ được khoảng 200 em và Huynh Trưởng.

- Picnic Ngành Thiếu ngày 20/09/1998 cũng tại Black Muscat Park, Chipping Norton gồm 150 người tham dự.

- Tĩnh Tâm Huynh Trưởng vào ngày 12/06/1998 tại Granville nhân dịp mừng Bổn Mạng Phong Trào đã qui tụ được trên 100 Huynh Trưởng.

- Đại Hội Giáo Lý vào ngày 13/12/1998 tại Hall nhà thờ Cabramatta, gồm các em của 8 Xứ Đoàn.

- Sa Mạc “Bình Minh” được tổ chức từ ngày 28-30/12/1998 tại Bringelly – huấn luyện Huynh Trưởng.

- Bổn Mạng Phong Trào năm 1999 được tổ chức tại Garrison Point, Georges Hall.