Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2000-2001

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Vũ Việt Anh
Thư Ký: Trưởng Martha Trần Kim Anh
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Phan Tri Phương Thảo
Ủy Viên Ngành Nghĩa:Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Ủy Viên Ngành Ấu:Trưởng Giuse Võ Thanh Hùng
Ủy Viên  Ngành Tuổi Thơ: Trưởng Anna Vũ Kim Hoa Ngọc Điệp

- Đại Hội Giáo Lý được tổ chức vào ngày 09-10/12/2000 tại Trung Tâm Bringelly – Sydney.

- Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình đã đăng cai tổ chức Nắng Hồng 9 từ ngày 27-31/12/2001 tại Trung Tâm Bringelly.


Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2002-2003

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Vũ Việt Anh
Thư Ký: Trưởng Maria Bùi Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Hoàng Thị Phương Thanh
Ủy Viên Ngành Nghĩa: Trưởng Maria Hà Thị Kim Ly
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Phaolô Vũ Phạm Tùng Nguyên
Ủy Viên Ngành Ấu: Trưởng Têrêsa Nguyễn Thị Trúc Oanh
Ủy Viên  Ngành Tuổi Thơ: Trưởng Maria Madalena Hoàng Thảo Nguyên

- Sa Mạc Gallilêa được tổ chức từ ngày 19-21/04/2002 tại Glenfield để huấn luyện Huynh Trưởng trong Liên Đoàn.

- Bổn Mạng Phong Trào được tổ chức ngày 02/06/2002 tại Garrison Point. Sau thánh lễ các Xứ Đoàn đã trình diễn phần văn nghệ thật đặc sắc, hoan hô tinh thần văn nghệ của quý Trưởng rất nhiều.

- Nghĩa Sĩ đi ice skating vào ngày 29/06/2002 tại Macquarie Centre.

- Đại Hội Giáo Lý vào ngày 15/12/2002 tại Trung Tâm Bringelly với phần thi Giáo Lý thật hào hứng.

- Nghĩa Sĩ đi picnic vào ngày 06/04/2003 tại Stanwell Park, Wollongong.

- Đại Hội Giáo Lý được tổ chức vào ngày 13-14/12/2003 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly. Đặc biệt năm nay Liên Đoàn đã mua một chiếc cúp lớn để khuyến khích tinh thần học hỏi của các em Thiếu Nhi. Xứ Đoàn nào đoạt giải về nhất về mọi mặt sẽ được vinh dự giữ chiếc cúp danh dự 1 năm và luân phiên cho Xứ Đoàn xuất sắc kế tiếp. Năm nay cúp danh dự này đã trao về Xứ Đoàn La Vang, Cabramatta. Hoan hô Xứ Đoàn La Vang nhiều tràng pháo tay.