Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2004-2006

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Giuse Phùng Hải Sơn
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Maria Hà Thị Kim Ly
Thư Ký: Trưởng Têrêsa Vũ Như Việt Anh
Thủ Quỹ: Trưởng Giuse Vũ Việt Anh
Ủy Viên Ngành Nghĩa: Trưởng Đômnicô Nguyễn Đức Cương
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Phêrô Nguyễn Duy Linh
Ủy Viên Ngành Ấu: Trưởng Têrêsa Nguyễn Thị Trúc Oanh & Trưởng Maria Mai Đăng Thanh.
Ủy Viên  Ngành Tuổi Thơ: Trưởng Giuse Võ Thanh Hoài
Ủy Viên Thông Tin Báo Chí: Trưởng Tôma Vũ Việt Vương
Ủy Viên Thiếu Nhi Cung Thánh: Trưởng Giuse Phạm Vũ Anh Dũng

- Lễ Mình Máu Thánh Chúa tổ chức ngày 13/06/2004 tại Garrison Point. Đặc biệt năm nay PT TNTTVN mừng kỷ niệm 75 năm thành lập PT TNTTVN nên chương trình rất đặc biệt, buổi sáng  với chương trình thi đua thể thao theo mỗi Ngành và sau giờ trưa là giờ văn nghệ do các Xứ Đoàn trình diễn với những tiết mục thật đặc sắc. Hoan hô sự đóng góp nhiệt tình của các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi.

- Picnic Ngành Tuổi Thơ & Ấu Nhi tại Black Muscat Park, Chipping Norton vào ngày 03/07/2004.

- Ngày 25/09/2004 trên 100 em Thiếu Nhi Cung Thánh đã tập trung tại hội trường Lakemba để mừng  kính lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae quan thầy các em Thiếu Nhi Cung Thánh.

- Sa Mạc Hừng Đông đã trở lại với các em Đoàn Sinh. Ban Chấp Hành Liên Đoàn dự trù tổ chức Sa Mạc huấn luyện mỗi 2 năm một lần cho các em Ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa. Năm nay vì thời tiết mưa bão lớn nên Sa Mạc không thể tiến hành vào chiều thứ sáu mà phải dời qua ngày hôm sau là sáng thứ 7 ngày 02-03/10/2004 tại Glenfield Scout Camp. Với con số Đoàn Sinh tham dự lên đến 180 em, thật là một sự rất ngạc nhiên và khích lệ lớn lao cho Ban Điều Hành Sa Mạc.

- Đại Hội Giáo Lý ngày 18/12/2004 tại Trung Tâm Bringelly gồm 7 XĐ, các em đã thi Giáo Lý thật hào hứng và giải cúp danh dự năm nay thuộc về Xứ Đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, Granville. Xin chúc mừng đến các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi của Xứ Đoàn Giuse Cảnh.

- Họp mặt HT “Về Nguồn” tại nhà hàng Hòa Bình vào ngày 19/12/2004.

- Sa Mạc Khơi Nguồn lại tiếp tục được dùng để huấn luyện Dự Trưởng và Huynh Trưởng hằng năm. Sa Mạc Khơi Nguồn III được tổ chức từ ngày 08-10/04/2005 tại Glenfield.

- Lần đầu tiên các Gian Hàng Trò Chơi của 7 Xứ Đoàn được thực hiện để cho các em được vui chơi nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn Mạng Phong Trào vào Chúa Nhật 29/05/2005.

- Picnic Ngành Thiếu đã được tổ chức vào ngày 17/09/2005.

- Đại Hội Giáo Lý vào ngày 11/12/2005 tại trường Sacred Heart Primary School, Villawood. Giải cúp danh dự năm nay lại về với Xứ Đoàn La Vang, xin chúc mừng đến Xứ Đoàn La Vang.

- Sa Mạc Khơi Nguồn IV được tổ chức từ gnày 21-23/04/2006 tại Glenfield gồm huấn luyện Dự Trưởng và Huynh Trưởng Cấp I.

- Nhân ngày Mother’s Day 14/05/2006, Liên Đoàn đã tổ chức Dạ Tiệc Nhớ Ơn Mẹ tại nhà hàng Hòa Bình để Tôn Kính các Bà Mẹ yêu dấu. Trong dịp này Liên Đoàn cũng gây quỹ để in bộ sách Giáo Lý mới: Biết - Thờ - Mến cho các em Thiếu Nhi. Bộ sách Giáo Lý được hình thành với biết bao công sức qúy báu của quý Cha, quý Sơ, quý Bác trong Ban Tu Thư và quý Ân Nhân. Chúng con xin tri ân tất cả.

- Sa Mạc Hừng Đông đã tổ chức từ ngày 06-08/10/2006 dành cho các em Ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa. Hằng năm các em đều thi Phong Trào theo Ngành, các em thi đua trong tinh thần đoàn kết, hăng say học tập để xem Xứ Đoàn nào đoạt giải nhất về Phong Trào.

- Đại Hội Giáo Lý được tổ chức ngày 10/12/2006 tại trường Sacred Heart Primary School, Villawood. Chiếc cúp danh dự năm nay được trao về Xứ Đoàn Simon Hòa, Bankstown, xin chúc mừng Ban Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi Xứ Đoàn Simon Hòa.