Sống Ngày Thánh Thể

Nguồn Gốc:

Thánh Thể là món quà Chúa trao ban cho nhân loại. Đó là Mình và máu Thánh của Người. Diễn tả trong Phúc Âm: Mattheu: 26: 26-29; Marco: 13:22-25; Luke 22: 14-20;  Gioan 6:22-59; Corinto 11: 23-27

 

Ý Nghĩa Thánh Thể:

 1. Tưởng nhớ công cuộc cứu chuộc, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu.
 2. Lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn.
 3. Sức mạnh để trừ lỗi lầm, xa lánh tội lỗi.
 4. Bảo chứng cho cuộc sống đời sau.
 5. Hiệp nhất mọi người với Giáo Hội và với Thiên Chúa.
 6. Giao ước mới đó là giao ước tình yêu.
 7. Lễ Tạ Ơn của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha thay cho nhân loại.
 8. Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu với bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trên trần gian cho đến tận thế.
 9. Thánh thể là mục đích để Phong Trào hướng tới và hợp nhất.
 10. Người Thiếu Nhi đích thực phải biết Sống Ngày Thánh Thể.
 11. Sống Ngày Thánh Thể sẽ giúp chu toàn bổn phận hàng ngày dễ dàng hơn.
 12. Nhờ Mẹ Maria để kết hợp với Thánh Thể (Mẹ Maria là Nhà Tạm đầu tiên để Chúa Giêsu ngự.
 13. Bắt đầu bằng việc Dâng Ngày 

Đối Với Phong Trào

 1. Thánh thể là mục đích để Phong Trào hướng tới và hợp nhất.
 2. Người Thiếu Nhi đích thực phải biết Sống Ngày Thánh Thể.
 3. Sống Ngày Thánh Thể sẽ giúp chu toàn bổn phận hàng ngày dễ dàng hơn.
 4. Nhờ Mẹ Maria để kết hợp với Thánh Thể (Mẹ Maria là Nhà Tạm đầu tiên để Chúa Giêsu ngự.

Nội Dung Sống Ngày Thánh Thể

 • Mặt trời ló dạng, mở ra chân trời mới trong hy vọng qua sự dìu dắt của Chúa.
 • Dâng ngày là dâng mọi giờ phút, công việc, bổn phận, niềm vui, nỗi buồn.  Nghĩa là sống giây phút hiện tại. Làm theo Thánh Ý Chúa.
 1. Rước Chúa vào lòng
 • Cao điểm của Ngày Thánh Thể là Thánh Lễ và Rước lễ.
 • Mặt Trời chiếu sáng suốt ngày – xen kẽ là công việc bổn phận: cầu nguyện, rước lễ thiêng liêng, hy sinh, lần hạt, làm việc tông đồ.
 1. Kết thúc bằng việc Dâng Đêm
 • Ngày Thánh Thể được kết thúc bằng bó hoa thiêng và dâng đêm.
 • Bó Hoa Thiêng giúp nhìn lại ngày sống của mình: xét mình, ăn năn tội, dâng việc tốt để xin      Chúa chúc lành, dâng lỗi lầm khuyết điểm để xin Chúa tha thứ. Mặt trời lặn, hãy xin Chúa      Thánh Thể ở mãi trong tâm hồn để ta ngủ một đêm an bình.