Đôi Bàn Tay

Ðôi bàn tay em bé tí xíu.

Trông ngón tay của em xinh ghê.

Ðây tay phải, đây tay trái, mười ngón tay xinh đều.

 

Ðôi bàn tay em bé tí xíu.

Những ngón tay của em xinh ghê.

Tay giặt quần, tay giặt áo, và bế em quét nhà.