Ba Mẹ Thương Con

Ba thương con, thì con gióng mẹ.

Mẹ thương con, thì con gióng ba.

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau,

xa là nhở, gần nhau là cười