Ấu Nhi

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
BÀI HÁT

Ấu Nhi Ca

Bé Muốn Lên Thiêng Đàng

Ai Sinh Ai Nuôi

 

Em Xin Yêu

Hái Bông Hoa Hồng

Đôi Bàn Tay

 

Này Em Hãy Nghe

Về miền Ánh SàngGọi Lữa

Dấu Thánh Gía
MẬT THƯ 

Thánh Giá

Chữ thay số

 

Tọa Độ Số

Vòng Đĩa (thay đổi, moving discs)

 

Hình 1 Nét

9 Nút

 
 NÚT DÂY

Thòng lọng (slip knot)

Nút Số 8 (figure 8 knot)

Sơn Ca

Thoát Thân 1

Chân Chó

Thòng Lọng 2

 
NGHIÊM TẬP 

Nghỉ Nghiêm căn bản

Còi Hiệu: TT, AN

Các đội hình - hình tròn

Các thế quay

 

Các thế quay có cờ

PHONG TRÀO 

10 Tâm Niệm- Điều 3

Khẩu Hiệu Ấu Nhi (meaning)

 Ý nghĩa cách chào

 

10 Tâm Niệm- Điều 4

Tôn Chỉ: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm việc tông đồ.

 

Hệ Thống vai trò ĐT, ĐP,ĐV

Mục Đích: Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên 

 ĐƠÌ SỐNG TÔN GIÁO

Tư cách trong Nhà Thờ

Bảo vệ Môi Trường và Xã Hội

Bí Tích Rửa Tội 

Tư cách trong Nhà Thờ

Bí Tích Rửa Tội 

 Tư cách trong Nhà Thờ

Bí Tích Thêm sức

Bảo vệ Môi Trường Và Xã Hội

CHUYÊN MÔN 

Morse- Identify letters Morse Identify letters- The side of the Morse tree (T,M,N,O,G,K,D,Q,C, Y,C,X, B)

Morse- Identify letters and Decipher short words. (E,A,I,W,R,U,S,J,P,L,F,V,H)

Decipher words

Traffic road signs

FIRST AID  DRS Sun safety

Awareness of allergies

Emergency evacuation procedures