Bó Hoa Thiêng

A. Bó Hoa Thiêng là một trong những phương pháp giáo dục độc đáo của Phong Trào để giúp Thiếu Nhi sống bốn khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Việc Tông Đồ.

B. Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục siêu nhiên giúp Thiếu Nhi Sống Ngày Thánh Thể, sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua tác động Dâng Ngày, Dâng Đêm và các việc lành đạo đức như Đọc Kinh Thánh, Cầu Nguyện, Lần Hạt, Rước Lễ Thiêng Liêng v.v., đến giờ phút cao điểm nhất là Thánh Lễ và Rước Lễ.

C. Ba việc làm của người Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi ngày không thể thiếu sót là: Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng và Dâng Đêm.

D. Bó Hoa Thiêng là một phương thế kiểm điểm đời sống, một lối tu đức khi nhìn lại đời sống của mình. Thực hiện Bó Hoa Thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, dâng tất cả mọi việc tốt lành lên Chúa và tất cả những khuyết điểm, thiếu sót để xin Chúa tha thứ và bổ sức.

E. Bó Hoa Thiêng là một phương pháp nên thánh của người Thiếu Nhi Thánh Thể.