Tôn Chỉ của Phong Trào

(5.1) Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là sống Lời Chúa và kết

hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm

việc tông đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm

tông đồ cho giới trẻ: Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho

giới trẻ (sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).

 

(5.2) Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ

chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.

 

(5.3) Tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Noi gương và nên chứng tá

Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.

 

(5.4) Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, là Đức Giáo Hoàng,

thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện

những ý chỉ hằng tháng của Ngài.

 

(5.5) Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống

văn hóa dân tộc Việt Nam.