LOCATION
St Luke the Evangelist Catholic Church
1 Beaconsfield St,
Revesby NSW 2212
TIME
9:00am to 11:15am
Trưởng Ban Điều Hành
Gioan Baotixita Bùi Thanh Hùng