Vào đầu thập niên 80 các Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được thành lập tại các Giáo Đoàn Cabramatta, Marrickville và Lakemba. Tháng 4 năm 1988 các Huynh Trưởng thuộc 3 Xứ Đoàn La Vang, Hiển Linh và Kitô Vua đã có buổi tĩnh tâm tại Glenfield để bàn về việc thành lập Liên Đoàn.

Được sự chấp thuận của quý Cha Tuyên Úy, ngày 18/06/1988 các Huynh Trưởng thuộc 3 Xứ Đoàn Hiển Linh, Kitô Vua và La Vang đã tổ chức trại kết thân và chính thức ra mắt Liên Đoàn với danh xưng Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình. Với tinh thần đoàn kết và lòng hăng say phục vụ các em Thiếu Nhi, các Trưởng đã họp mặt vào ngày 05/08/1988 tại Glenfield Scout Camp để bầu ra Ban Xử Lý Thường Vụ dưới sự chứng kiến của Cha Giuse Vũ Đức Thông nguyên Tổng Tuyên Úy PT TNTTVN từ Việt Nam. Ban Xử Lý Thường Vụ nhiệm kỳ I -1988 gồm các Trưởng có tên sau:

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Giuse Nguyễn Văn Đáng
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Đaminh Bùi Quang Khải
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng J.B Lê Minh Tuấn
Thư Ký: Trưởng Maria Tô Ái Vân

Đầu năm 1989, Ban Huynh Trưởng Liên Đoàn chính thức bầu Ban Chấp Hành vào ngày 09/04/1989 cho nhiệm kỳ II, 1989-1990 và họp vào ngày 17/06/1990 để bổ túc với các thành viên như sau:

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Gioan Baotixita Lê Minh Tuấn
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Giuse Dương Kim Nguyên
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Nguyễn Hữu Thái
Thư Ký: Trưởng Maria Hoàng Thị Mai Lan
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Nguyễn Thị Tuyết


Quý Cha Tuyên Úy Đặc Trách Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình gồm:

1988 - 1989    Cha Giuse Vũ Đức Thông
1989 – 1992   Cha Paul Chu Văn Chi
1992 – 1993   Cha Paul Chu Văn Chi & Cha Gioan Lưu Mai Khiên
1993 – 1996   Cha Gioan Lưu Mai Khiên
1996 – 1997   Cha Giuse Vũ Đức Thông & Cha Giuse Vũ Minh Nguyên
1997 – 2001   Cha Giuse Vũ Minh Nguyên
2001 – 2004   Cha Giuse Phạm Xuân Thủy
2004 – 2007   Cha Paul Chu Văn Chi
2007 – now    Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết.

Quý Sơ Trợ Úy Liên Đoàn gồm:

1997 – 2004  Sơ Miriam Vũ Lành Hải CMR.
2004 – now  Sơ Bernadette Đoàn Thị Phục CMR.