DATE
29 May 2016

Thiếu Nhi Thánh Thể TGP Sydney Mừng Kính Bổn Mạng 

Sáng Chúa Nhật 29/05/2016 các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc các Xứ Đoàn Cabramatta. Georges Hall, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard và Plumpton đã đến trường tiểu học công lập Harrington Cabramatta West tham dự mừng kính Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là Quan Thầy của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể TGP Sydney.

Đúng 9 giờ các Xứ đoàn và quý phụ huynh tập trung trong sân trường khai mạc với nghi thức chào cờ Liên Đoàn, kế tiếp là câu chuyện dưới cờ của Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc Trách Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney. Cha chúc mừng Liên Đoàn mừng kính ngày Bổn Mạng hôm nay và chúc các em được bình an trong tình yêu Chúa KiTô. Sơ Bernadette Đoàn Thị Phục Trợ úy Liên Đoàn  cũng tuyên đọc nội quy của ngày sinh hoạt. Sau đó là các em đọc kinh dâng ngày cho Chúa và sinh hoạt theo từng Ngành với những trò chơi  lành mạnh.  Sau giờ ăn cơm trưa tại sân trường, các huynh trưởng của các Xứ Đoàn tổ chức những gian hàng trò chơi như quay Quay Số,  Xúc Xắc, Ném Banh, Đạp Bong Bóng v..v.. rất vui nhộn hào hứng và ngoạn mục. Sau đó các em tham dự Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt trong Thánh lễ có nghi thức thăng cấp 13 Dự Trưởng và 3 Huynh Trưởng cấp 1. Các Huynh Trưởng lên quỳ trước bàn thờ tuyên thệ và lãnh nhận khăn quàng với còi lãnh đạo.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. ông Trần Hồng Phước Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney thay mặt Cộng Đồng chúc mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hoà Bình Sydney sau đó Chị Trương Thị Xinh Liên Đoàn Trưởng ngỏ lời cám ơn Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Phong Trào, quý Sơ Trợ Úy, quý Phụ huynh, quý ân nhân và các Huynh Trưởng đã giúp cho Liên Đoàn tổ chức ngày mừng kính Quan Thầy hôm nay được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Anh Cả Giêsu của Phong Trào chúc lành cho tất cả mọi người. 

Cha Nguyễn Văn Tuyết cũng ngỏ lời cám ơn quý phụ huynh đã đem con em đến sinh hoạt và tham sự Lễ mừng kính Bổn Mạng của Liên Đoàn và Cha cũng thông báo đến tháng 10/2016 Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ lên nhà thờ Chính Toà Sydney bước qua cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót để đón nhận ân phúc của Thiên Chúa. 
Sau đó là nghi thức hạ cờ kết thúc và bế mạc.