DATE
04 September 2016

Trong ngày nhớ ơn cha- Chúa Nhật 4.9 vừa qua, tất cả các xứ đoàn trong liên đoàn đã có những chương trình tặng quà cho các người cha trong mỗi giáo đoàn. Đặc biệt các huynh trưởng và các em thiếu nhi trong Liên đoàn cũng đã đóng góp hai tiết mục múa thật đặc sắc trong buổi Dạ Tiệc Nhớ Ơn Cha với chủ để Bố Tôi do cộng đồng công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney tổ chức.