DATE
10 July 2016

Sa Mac Đoàn Kết của ba Xứ Đoàn Giuse Cảnh- Granville,  Hiển Linh - Marrickville và Giuse Tuấn Plumpton

Trong dịp nghĩ term học, ba xứ đoàn Giuse Cảnh, Hiển Linh và Giuse Tuấn đã cùng tổ chức sa mạc cho các em thiếu nhi thuộc ba XD trong liên đoàn Nữ Vương Hoà Bình, Sydney tai Cataract Scout Camp., Appin NSW từ Thứ Sáu 8.7 đến Chúa Nhật 10.7.

Mặc dầu trời lạnh và mưa vào ngày đầu, nhưng đến thứ Bảy trời nắng đẹp vì thế các em có dịp trổ tài qua trò chơi Vượt biển đỏ và tổ chức lửa thiêng vào tối hôm đó. Sáng Chúa Nhật cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Tuyên úy Liên Đoàn dâng thánh lễ vào lúc 9:00 mặc dầu vẫn còn buồn ngủ sau hai đêm ngày vui chơi nhưng các em vẫn tham dự thánh lễ thật sốt sáng. Sa mạc bế mạc vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật. Cùng đồng hành với các em còn có Soeur Đoàn Thanh Thảo thuộc dòng Trinh Vương và thầy Nguyễn Quang Tuyến thuộc dòng Augustinô. 

Cảm ơn các anh chị huynh trưởng đã tổ chức Sa mạc Đoàn Kết này cho các em. Chúa luôn thương Thiếu Nhi.