Sinh hoạt của Liên Đoàn lúc này đang phát triển mạnh vì có sự góp mặt của Cha Paul Chu Văn Chi và nhiều Huynh Trưởng trẻ mới định cư đến Úc từ các trại tỵ nạn. Kết qủa là ngày 17/06/1990 Liên Đoàn đã tổ chức ngày Đại Hội Huynh Trưởng ở National Park cho các Huynh Trưởng thuộc 4 XĐ. Các Trưởng đã thảo luận chương trình sinh hoạt cho 6 tháng cuối năm và tờ “Nguyệt San Thăng Tiến” đã ra mắt vào tháng 07 năm 1990 với mục đích để thông tin liên lạc và thống nhất chương trình thăng tiến cho 3 ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa Sĩ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy Paul Chu Văn Chi, Liên Đoàn đã tổ chức ngày Đại Hội Giáo Lý đầu tiên cho các em Thiếu Nhi vào ngày 16/12/1990 tại Marrickville. Các em Thiếu Nhi thuộc 4 Xứ Đoàn đã cùng nhau diễn hành những đội hình thật đẹp mắt và sau giờ trưa các em đã dự cuộc thi Giáo Lý thật sôi nổi. Đại Hội đã đạt được kết qủa rất tốt đẹp, đây là bước tiến quan trọng trong sinh hoạt của Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình.
Liên Đoàn đã tổ chức Sa Mạc “Tuổi Xanh” để huấn luyện cho các Đoàn Sinh.

- Sa Mạc Tuổi Xanh I được tổ chức năm 1989.
- Sa Mạc Tuổi Xanh II được tổ chức từ ngày 31/12- 03/01/1990 tại Glenfield.


Ngày 28/01/1991, Ban Huynh Trưởng Liên Đoàn đã bầu lại Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ III (1991-1992) và được ra mắt vào ngày 01/03/1991 gồm các Trưởng:

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng F.X Hoàng Minh Thức
Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Trưởng Giuse Vương Ngọc Tuyển
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Việt
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Nguyễn Cường Tráng
Thư Ký: Trưởng Ignaxiô Mai Thanh Hải
Thủ Quỹ: Trưởng Maria Khả Tràm Nhi
Ủy Viên Ngành Nghĩa: Trưởng G.B Lê Minh Tuấn
Ủy Viên Ngành Thiếu: Trưởng Giuse Dương Kim Nguyên
Ủy Viên Truyền Thông:Trưởng Phêrô Hà Văn Hiền
Ủy Viên Báo Chí: Trưởng Giuse Nguyễn Văn Thắng
Ủy Viên Liên Lạc Cựu HT: Trưởng Giuse Nguyễn Văn Đáng
Ủy Viên Quản Trị: Trưởng Phêrô Hoàng Minh Tâm

- Sa Mạc Lửa Hồng”huấn luyện Dự Trưởng 07-09/06/1991 tại Trung Tâm CĐCGVN Blacktown, có 18 Dự Trưởng của các Xứ Đoàn đến tham dự.
- Sa Mạc Hừng Đông I - Huấn luyện Đội Trưởng/Đội Phó và Huynh Trưởng cấp I từ ngày 04-07/07/1991 tại Glenfield. Họp mặt Nghĩa Sĩ ngày 06-07/07/1991 tại Glenfield.
- Đại Hội Giáo Lý kỳ II ngày 15/12/1991 tại Lakemba gồm 6 XĐ: Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton với sự hiện diện của gần 500 em Thiếu Nhi.
- Sa Mạc Hừng Đông II từ ngày 23-26/04/1992 tại Glenfield. Huấn luyện HT cấp I và họp mặt Nghĩa Sĩ đã qui tụ được 28 HT cấp I và gần 100 em Nghĩa Sĩ.
- Sa Mạc Tuổi Xanh III từ ngày 09-11/10/1992 tại Cataract Scout Camp.
- Đại Hội Giáo Lý kỳ III ngày 13/12/1992 tạiCabravale Park – Cabramatta gồm 6 XĐ: Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton.


Ngày 05/12/1992 Ban Huynh Trưởng Liên Đoàn họp tại Trung Tâm Mục Vụ Lakemba và bầu lại BCHLĐ nhiệm kỳ 1993-1995:

Liên Đoàn Trưởng: Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Việt
Liên Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Phêrô Đinh Văn Bình
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn: Trưởng Phêrô Hà Công Trí
Liên Đoàn Phó Ngọai Vụ: Trưởng F.X Nguyễn Anh Tuấn
Thư Ký: Trưởng Anna Vũ Thanh Nguyệt
Thủ Quỹ: Trưởng Clara Vũ Như Hảo

- Sa Mạc Hừng Đông III từ ngày 02-04/07/1993 tại Glenfield. Huấn luyện ĐT/ĐP.

- Đại Hội Giáo Lý kỳ IV ngày 12/12/1993 tại Marickville gồm 6 XĐ: Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton.

- Sa Mạc Hừng Đông IV từ ngày 07-10/04/1994 tại Glenfield. Huấn luyện HT Cấp I & II Ngành Ấu.

- Sa Mạc Tuổi Xanh IV từ ngày 30/09-02/10/1994 tại Glenfield.

- Đại Hội Giáo Lý kỳ V ngày 11/12/1994 tại Lakemba gồm 6 XĐ: Bankstown, Cabramatta, Granville, Lakemba, Marrickville và Plumpton.